Inherente waarden

Bewust werken aan jezelf kan niet zonder daarin ook je omgeving - en hoe je daar mee omgaat - te betrekken.
Al bij de oprichting van Centrum Athanor is op fijnzinnig, energetisch niveau afgestemd op de omgeving die wij kozen, die zich aandiende. En bij de realisatie zelf hebben duurzaamheid en hergebruik een stevige inbreng gehad.
Natuurlijk is er ook bij de dagelijkse bedrijfsvoering continu aandacht voor. Er zijn plannen om dit nog verder uit te breiden zowel in de bestaande bouw als door de ontwikkeling van nieuwbouwplannen.

Duurzaam bouwen

Bij de renovatie van het bestaande hoofdgebouw is veel aandacht besteed aan energiegebruik, isolatie en het terugdringen van electromagnetische straling op plekken waar geslapen en gewerkt wordt. Bij het creëren van het binnenklimaat is leemverf gebruikt en zijn accenten gelegd met hout uit de directe omgeving. Zo zijn onze eettafels gemaakt van eiken uit een naburig landgoed die bij een storm zijn gesneuveld.
In het nieuwe gebouw bij de steencirkel is strobouw toegepast en dient een schelpenlaag onder de vloer als isolatie. De schaaldelen aan de buitenkant van dat gebouw komen van een van de lokale houtzagerijtjes en zijn van inlands hout.
Plannen voor nieuwbouw gaan nog verder en behelsen ook warmte terugwinning, zonne-energie, vegetatiedaken etc.

Duurzaam bouwen gaat niet alleen over het gebruik van duurzame materialen; ook over een bouwwijze die goed is voor mens en milieu. Onze invulling gaat nog iets verder: zie het stukje "Ruimte scheppen" op de pagina "Filosofie en achtergronden".

Duurzaam slopen

Een niet onbelangrijk aspect op een locatie waar vele honderden vierkante meters aan gebouwen worden aangepast of op de nominatie staan plaats te maken voor nieuwbouw. Door bij de renovatie van het hoofdgebouw zorgvuldig te slopen konden veel materialen bewaard blijven. Balkhout voor houtskeletbouw, dakpannen, plaatmateriaal, etcetera hebben allemaal voor vele jaren een nieuwe bestemming gekregen in met name het gebouw bij de steencirkel. Zelfs de stalen spanten van de gesloopte kapschuur zijn ter plekke gebruikt voor de constructie van het nieuwe gebouw.

Bewust in de keuken

Om onze heerlijke gerechten te bereiden maken we graag gebruik van de volle smaak van gezonde biologisch producten. Zo mogelijk hechten we nog meer belang aan fairtrade producten. En, als er goede producten uit de eigen streek voorhanden zijn heeft dat het grote voordeel zij tenminste voor het vervoer een veel mindere belasting voor het milieu opleveren.

Schoonmaak en persoonlijke verzorging

Al sinds de oprichting gebruiken wij de innovatieve producten van Eco-Point: veilige, ecologisch verantwoorde en dus milieu- vriendelijke onderhouds- en reinigingsmiddelen.
Voor je persoonlijke verzorging vindt je op de slaapkamers zeepje en shampoo van biologische bestanddelen.

Ecologisch beheer

Het terrein van Centrum Athanor is aan de intensieve maïsteelt onttrokken en wordt door ons ecologisch beheerd. Geleidelijk wordt zo de overbemesting teruggebracht en een natuurlijke begroeiing bereikt.
Door de aanplant van inheemse bomen en struiken is een nieuwe biotoop onstaan die ruimte biedt aan een grote verscheidenheid aan vogels en klein wild. De poelen zijn een paradijs voor kikkers, salamanders en muggen.
Het terrein levert ook biologische producten van eigen land: appel-perensap, pruimenjam, kruiden en bloemen voor salades. Het dikkere snoeihout wordt gebruikt voor de houtkachels.

In balans

Het gedachtegoed van Centrum Athanor sluit goed aan bij dat van Ecointention. ECOintention gaat er van uit dat alles energie is en dat de mens deze energie met zijn aandacht en intentie kan versterken en richting geven. Het is een integrale manier van werken. Vitaliteit en gezondheid van de organisatie - zowel fysiek als niet-fysiek - wordt gemeten waarna deze in balans worden gebracht.
Er is sprake van coherentie; een samenhangend, vruchtbaar en zinvol geheel dat zijn unieke bijdrage aan de wereld levert. Bewustwordings- en veranderprocessen gaan sneller en zijn duurzamer.
(teksten www.ecointention.com).
Centrum Athanor is dit proces van balanceren doorlopen.