Bouwstenen

Deze pagina gaat over uitgangspunten die wij hebben gebruikt als kompas bij het creëren van Centrum Athanor. Dat heeft geleid tot een opzet en uitwerking die innerlijke groei en transformatie ondersteunen. Die opzet is nergens opdringerig. En, als trainer, organisator hoef je daar helemaal niets mee te doen of te hebben om voor Centrum Athanor te kiezen als plaats voor je activiteit. Als deelnemer kom je meestal voor heel andere dingen. Voor ons is het van belang dat je hier thuis voelt, op je gemak. En mocht een of ander aspect van wat wij bieden je bewust of onbewust geraakt hebben dan maakt ons dat (stiekum) blij: missie geslaagd.

Alchemie

Eenheid in geest en materie.

Meer

Ruimte scheppen

Alles is verbonden.

Meer

Bouwen met betekenis

Geometrie en maatwerk

Meer

Alchemie

Alchemist aan het werk

Centrum Athanor ontleent zijn naam aan de alchemie. De athanor is daar een oven die zorgt voor verhitting van transformatie processen. De oven waarin lood in goud werd veranderd.

In den beginne was het ene, het absolute,
het alles in één, het één in alles.

Het Magnum Opus (Grote Werk) bestaat uit het vinden van de goddelijke essentie in ziel, geest en lichaam. Of in alchemistische termen; zwavel, kwik en zout. Het is de zoektocht naar de prima matera, het eerste materiaal, de essentie van leven, het goddelijke principe waaruit alles gevormd is. Het is het materiaal waaruit alles gemaakt is, maar het is ook etherisch en onstoffelijk, het is deeltje en golf, materie en energie. De athanor is het instrument waarin de alchemistische processen plaats vinden. Het onderzoeksinstrument van hen die hemel en aarde willen kennen en verbinden.
Het resultaat is de steen der wijzen, het levenselixer dat alle kwalen geneest, en lood dat in goud verandert.
 
Wat boven is, is gelijk aan wat beneden is,
en wat beneden is, is gelijk aan wat boven is,
opdat de wonderen van het Ene zich voltrekken.

Deze zin - die een wereld aan denkbeelden omvat - komt uit de smaragden tafel. De Smaragden Tafel is een korte, cryptische tekst die een bron van inspiratie vormde voor de alchemisten.
Onze steencirkel is een uiting van deze opvatting: door zijn oriëntatie op met name zon- en maanstanden is het een stukje hemel op aarde dat op meerdere wijzen een groots verband zichtbaar en voelbaar maakt.
 
Alchemie is een esoterische tak van sport vol mysterie en symboliek. Alchemie is van alle tijden, van alle windrichtingen en staat op zich, is los van religie. Het is een prachtige combinatie van de zowel geestelijke als materiële zoektocht. Hoewel vaak afgedaan als "fantasie" en "zweverij" worden gaandeweg alchemistische inzichten door de huidige kwantum fysica onderschreven.
 
De kamers van Centrum Athanor zijn vernoemd naar alchemisten - zoals Newton en Paracelsus - die hun sporen in de huidige maatschappij hebben nagelaten. Op de kamers ligt een boekje waarin aan deze alchemisten steeds een pagina gewijd is. Dit boekje mag meegenomen worden. Op verzoek sturen we je een exemplaar (gratis).
 

Ruimte scheppen

Foto stenen in het land

De relatie tussen binnen en buiten - letterlijk en figuurlijk - staat centraal bij Centrum Athanor. Alles is voortdurend met elkaar in verbinding. Bij de inrichting van het perceel is rekening gehouden met de geomantische eigenschappen ervan. Gevolg is dat men zich beter oplaadt, concentreert en waarneemt.

Ervaar dat alles één is.

Geomantie is een oude esoterische leer over de subtiele energieën en krachtstromen van de aarde. Over de verbinding van de mens met zijn omgeving, de aarde, het universum. Over het invoelen en het ervaren daarvan. Plekken waar dergelijke energie van nature sterker aanwezig is zijn van oudsher veel gebruikt voor de bouw van heiligdommen en gebouwen van openbaar bestuur. Plekken met een sterke band met een groter geheel.
Zonder één van beiden tekort te willen doen zou je geomantie kunnen beschouwen als de Feng Sui van het westen.
Om dat grotere geheel op Centrum Athanor ook tastbaar en voelbaar te maken zijn de aanwezige kwaliteiten, benoemd naar de klassieke verdeling Aarde - Water - Lucht - Vuur, in kaart gebracht. Op basis daarvan is de situering van de steencirkel, de toekomstige nieuwbouw, de toegangsweg etc. bepaald. De restanten van het eeuwenoude laantje, dat langs de (latere) boerderij naar een eerste landbouwakkertje liep, bleken een waardevolle rol te spelen.
 
De hele inrichting is dusdanig dat energetisch een nieuwe samenhang ontstaat die de functieverandering mogelijk maakte. Dat versterkt wordt wat er is. Dat er samenhang is tussen de verschillende (nieuwe) elementen. Dat vanuit die eenheid iets groeit wat er nog niet was: een krachtplek die inspireert en transformeert. Een fascinerend proces dat nog steeds gaande is.
 
De beschikbare buitenruimte - ruim 2,5 ha voormalig maïsland - borduurt voort op de reeds aanwezige landschapselementen van het eigen terrein en het omringende landschap. Een combinatie van weidsheid en beslotenheid, aangeplant met van nature in de omgeving voorkomende bomen en struiken. Ruimte voor rust, natuurbeleving en cursuswerk. Een bron van inspiratie.

Bouwen met betekenis

Bouwen met betekenis

Als je een klooster betreedt voel je de sfeer om je heen veranderen. Je ruilt je dagelijkse wereld in voor de beslotenheid van een gemeenschap die daar “los “van is, die andere regels en wetmatigheden kent. Dat komt niet alleen door de mensen die daar zijn, maar ook door het gebouw.
Een kathedraal op zijn beurt roept het gevoel op dat je deel uit maakt van een groter geheel, iets groots, verhevens.

Ervaar dat alles één is.

Het doel van Centrum Athanor is een locatie te zijn die als vanzelf innerlijke groei, bewustwording ondersteunt, stimuleert. Naast geomantie gebruiken we daarvoor geometrie. Geometrie is een vormtaal. Alles kan gezien worden als een expressie van de negen bekende fundamentele krachten, die uitgedrukt worden in de negen bekende cijfers.
Architectuur kan daar gebruik van maken. Afmetingen, verhoudingen, materiaal etc. hebben allen een eigen resonantie en daardoor invloed op hoe je een gebouw of een deel daarvan ervaart. Het bewust toepassen leidt tot een gebouw dat afgestemd is op en in resonantie is met het doel, de functie waarvoor het bedoeld is. Bouwen met betekenis.
 
Voor de meditatieruimte bij de steencirkel is het gebruik van de zilveren snede gekozen. Deze verhouding - 1:√2 - heeft een genererend, zilveren karakter. Het dak wordt als een diafragma opgebouwd en krijgt daarmee een schijnbaar roterende werking. Bij de ernaast gelegen ruimten is als complement de gulden snede als verhouding toegepast. Met als resultaat een aansprekende architectonische harmonie en ritmiek.
In het bestaande hoofdgebouw lagen de verhoudingen al grotendeels vast. De nadruk ligt daar op het gebruik van de vijf elementen; lucht, vuur, water, aarde en ether. De accommodatie ademt een ongedwongen sfeer uit.