PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

… BV, ook werkend onder de naam Centrum Athanor, is een … en is als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres: Hooislagen 9, 7241 NJ Lochem
KvK: …
BTW: …
E-mailadres: …

… respecteert de privacy van al haar klanten, verblijfsgasten en gebruikers van haar website. Hier geven we uiting aan door vertrouwelijk om te gaan met de persoonlijke informatie, die jij ons verschaft. Deze privacyverklaring geeft inzicht in hoe we dit doen.

PERSOONSGEGEVENS DIE … VERZAMELT
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die … verwerkt:

Gegevens van de klant, potentiële klant, verblijfsgast en/of gebruiker van de website (indien verstrekt):
– Bedrijfsnaam;
– KvK-nummer;
– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– IP-adres;
– Geboortedatum en geboorteplaats;
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

Gegevens mbt jouw aanbod op Centrum Athanor via de agenda pagina op www.centrumathanor.nl (indien verstrekt);
– Portret foto;
– Voor- en achternaam;
– Naam, datum en tekst aanbod;
– Link naar aanbod voor meer informatie;

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE … VERWERKT
… verwerkt alleen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over klanten of gasten (tenzij dit bij wet is bepaald) wanneer deze gegevens actief door jou (als klant en/of gast) of via de klant (over derden/gasten) direct aan mij zijn verstrekt, of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

In verband met het nachtregister:
… heeft de wettelijke verplichting een nachtregister bij te houden en minimaal 7 jaar te bewaren van alle gasten die op Centrum Athanor overnachten. Hierin staan:
– Voor- en achternaam;
– Woonplaats;
– Dag van aankomst en vertrek;
En indien verstrekt:
– Volledig woonadres;
– Telefoonnummer;
– Emailadres;
– Identificatievorm (ID-kaart, paspoort of rijbewijs).

In verband met maaltijd verstrekking:
Voor het kunnen verstrekken van maaltijden is er in sommige gevallen informatie nodig mbt dieten en allergieen van de aanwezige gasten. Deze informatie wordt rond 2 weken voor het verblijf aan ons verstrekt door de klant (over derden/gasten) of door de gast zelf. Deze worden door ons doorgegeven aan de betreffende kok(s), die voor deze gast de maaltijden zal bereiden. Wij hebben een verwerkingsovereeenkomst met de koks die voor ons werken, waarin staat dat zij deze informatie uiterlijk 2 maanden na afloop van het verblijf of overeenkomst zullen vernietigen. 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG … PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van … en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan … verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel Grondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten Gerechtvaardigd belang
5. … verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte en nachtregister. Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
6. Om een veilig en goed verblijf mogelijk te maken (bijv. allergieën ivm voedselbereiding). Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. Gegevens ter promotie van jouw aanbod op Centrum Athanor’s website. Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van …) tussen zit.

HOE LANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN
… bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij er een wettelijke bewaartermijn van toepassing is.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
– Gedurende de looptijd van een opdracht/overeenkomst of zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een vervolgopdracht of wettelijke verplichting;
– In elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten (dit geldt niet voor nieuwsbrief inschrijvingen en aanvragen van informatie, hierbij geldt een bewaartermijn zonder einddatum. Een ieder kan zichzelf uitschrijven voor de nieuwsbrieven).
– Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

Persoonsgegevens Termijn Reden
Jouw bedrijfsnaam 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw KvK-nummer 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw voor- en achternaam

2 jaar na afronding van de overeenkomst

en/of

7 jaar ivm het nachtregister en/of de belastingwetgeving

en/of

Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

en/of

Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw adresgegevens

2 jaar na afronding van de overeenkomst

en/of

7 jaar ivm het nachtregister en/of de belastingwetgeving

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw telefoonnummer 2 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw e-mailadres Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden, zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw IP-adres.

en/of

Gegevens over jouw bezoekers-activiteiten op onze websites

30 dagen na websitebezoek … analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, zowel mondeling of digitaal (via een email, whatsapp, chat, contactformulier, enquête en/of review formulier) 2 jaar na afronding van de overeenkomst  Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Persoonsgegevens rondom maaltijdverstrekking 2 maanden na afronding van verblijf of de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN
… verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Met de volgende derden deelt … gegevens:

Derde Categorie Doel delen Welke gegevens
Boekhouder Verwerker Financiele administratie, Om facturen en offertes te kunnen opmaken Bedrijfsnaam, Voornaam + achternaam, T.a.v. gegevens, Adres, Postcode, Plaats, Land, E-mailadres facturen, E-mailadres offertes, KvK-nummer, Btw-nummer, Telefoonnummer, Klantnummer, Rekeningnummer
Facturatiesysteem Verwerker Om facturen en offertes te kunnen opmaken Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen. Zoals hierboven
Bank Verwerkingsverantwoordeljke Om betalingen voor mij te genereren Bankrekeningnummer, naam
Email- en websiteprovider Verwerker Voor de website en e-mails die gestuurd worden Gegevens doorgegeven zoals in contact formulieren
Automatische email verstuurder Verwerker Voor het informeren Voornaam, Emailadres, je interesses
Kok/Cateraar Verwerker Voor het leveren van diensten Voornaam, Achternaam, emailadres, telefoonnummer en dieet-gegevens

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door ons in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar …

…. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we  jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door … en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT
… wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat … niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de websites van … wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die … gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak. Ook maakt … gebruik van marketing cookies. 

Functionele en analytische cookies
… maakt op haar websites gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht in het gebruik van de websites van …. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeven van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn websites.

Google Analytics
Via de websites van … worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. We gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons en Vimeo
Op de websites van … zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. En om een video te laten zien die op Vimeo staat. Deze social buttons en video-streaming werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram, Linkedin en Vimeo zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook, Instagram Linkedin en Vimeo (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In & uitschakelen cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

https://www.centrumathanor.nl zijn oa. de websites van ….

BEVEILIGEN
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De websites van … maken gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maken we nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.

Onze computers en andere apparaten zijn allemaal vergrendeld met minimaal een sterk wachtwoord. Plugins en thema’s van onze websites werken we regelmatig bij.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door … verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via ….

Lochem, Januari 2020.