VERWERKINGPRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

NOAK B.V, werkend onder de handelsnaam Athanor, is als volgt te bereiken:

Adres: Hooislagen 9, 7241 NJ Lochem
KvK: 88675629
BTW: NL864726193B01

E-mailadres: info@centrumathanor.nl

NOAK B.V. respecteert de privacy van al haar klanten, verblijfsgasten en gebruikers van haar website. Hier geven we uiting aan door vertrouwelijk om te gaan met de persoonlijke informatie die jij ons verschaft. Deze privacyverklaring geeft inzicht in hoe we dit doen.

PERSOONSGEGEVENS DIE NOAK B.V. VERZAMELT
Gegevens van de klant, potentiële klant, verblijfsgast en/of gebruiker van de website (indien verstrekt):

 • Bedrijfsnaam;
 • KvK-nummer;
 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Geboortedatum en geboorteplaats;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld digitaal, in correspondentie of via een telefonische aanvraag)

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS 
NOAK B.V. verwerkt alleen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over klanten of gasten (tenzij dit bij wet is bepaald) wanneer deze gegevens actief door jou (als klant en/of gast) of via de klant (over derden/gasten) direct zijn verstrekt, of de klant/gast hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Nachtregister
NOAK B.V. heeft de wettelijke verplichting een nachtregister bij te houden van alle gasten die op  Athanor overnachten en deze minimaal 7 jaar te bewaren. Hierin staan:

 • Voor- en achternaam;
 • Woonplaats;
 • Dag van aankomst en vertrek;

En indien verstrekt:

 • Woonadres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Identificatievorm (ID-kaart, paspoort of rijbewijs).

Maaltijdverstrekking
Voor het kunnen verstrekken van maaltijden is in sommige gevallen informatie nodig m.b.t. diëten en allergieën van de aanwezige gasten. Deze informatie wordt uiterlijk een week voorafgaand aan het verblijf aan ons verstrekt door de klant (over derden/gasten).

DOEL EN  GRONDSLAG VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel Grondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat hier toestemming voor gegeven is
3. Om contact te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk  per e-mail, ), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om klanten te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten Gerechtvaardigd belang
5. NOAK B.V. verwerkt ook persoonsgegevens wanneer zij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte en nachtregister Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
6. Om een veilig en goed verblijf mogelijk te maken (bijv. allergieën i.v.m. voedselbereiding) Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

 

BEWAARTERMIJNEN
NOAK B.V, bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij er een wettelijke bewaartermijn van toepassing is.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Gedurende de looptijd van een opdracht/overeenkomst of zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een vervolgopdracht of wettelijke verplichting;
 • In elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten
 • Indien een dossier langer wordt bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.
Persoonsgegevens Termijn Reden
Bedrijfsnaam 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van de betaling
KvK-nummer 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van de betaling
Voor- en achternaam

2 jaar na afronding van de overeenkomst en/of 7 jaar i.v.m. het nachtregister en/of de Belastingwetgeving

Zodat contact opgenomen kan worden na het invullen van een online contactformulier

Adresgegevens

2 jaar na afronding van de overeenkomst en/of 7 jaar i.v.m. het nachtregister en/of de Belastingwetgeving

Zodat eventuele klantgegevens teruggevonden kunnen worden
Telefoonnummer 2 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat eventuele klantgegevens teruggevonden kunnen worden of contact opgenomen kan worden na het invullen van het online contactformulier
E-mailadres Zolang persoon ingeschreven staat voor het ontvangen van de nieuwsbrief

Zodat eventuele klantgegevens teruggevonden kunnen worden of contact opgenomen kan worden na het invullen van het online contactformulier

 

IP-adres en/of gegevens over jouw bezoekers-activiteiten op onze websites

30 dagen na websitebezoek NOAK B.V. analyseert gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren
Overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt, zowel mondeling of digitaal 2 jaar na afronding van de overeenkomst  Zodat eventuele klantgegevens teruggevonden kunnen worden
Persoonsgegevens rondom maaltijdverstrekking 2 maanden na afronding van verblijf of de overeenkomst Zodat eventuele klantgegevens teruggevonden kunnen worden

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN
NOAK B.V. verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die klantgegevens verwerken, is een verwerkersovereenkomst afgesloten om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van klantgegevens te waarborgen. Met de volgende derden deelt NOAK B.V. gegevens:

Derde Categorie Doel delen Welke gegevens
Boekhouder Verwerker Financiële administratie, Om facturen en offertes te kunnen opmaken Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, t.a.v. gegevens, adres, postcode, plaats, land,
e-mailadres facturen,
e-mailadres offertes, KvK-nummer, btw-nummer, telefoonnummer, klantnummer en rekeningnummer
Facturatiesysteem Verwerker Om facturen en offertes te kunnen opmaken Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen. Zoals hierboven
Bank Verwerkingsverantwoordelijke Om betalingen te genereren Bankrekeningnummer en naam
Email- en websiteprovider Verwerker Voor de website en e-mails die gestuurd worden Gegevens zoals in  contactformulier doorgegeven
Automatische e-mailverstuurder Verwerker Voor het informeren Voornaam, e-mailadres en  interesses
Kok/Cateraar Verwerker Voor het leveren van diensten

Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en dieetgegevens

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Personen hebben het recht om persoonsgegevens welke zijn verwerkt door NOAK B.V. in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering dient verstuurd te worden naar info@centrumathanor.nl. NOAK B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op het verzoek reageren.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Men heeft het recht om zijn/haar eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door NOAK B.V. Dat betekent dat je bij NOAK B.V. een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover NOAK B.V. beschikt in een computerbestand naar desbetreffende persoon of een ander, door persoon genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT
Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer men van mening is dat NOAK B.V. niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de websites van NOAK B.V. wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van desbetreffende persoon.

Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die NOAK B.V. gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak. Ook maakt NOAK B.V. gebruik van marketing cookies.

Functionele en analytische cookies
NOAK B.V. maakt op haar websites gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website van NOAK B.V. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeven van jou geen toestemming te vragen. Bij het bezoeken van de website word er wel over geïnformeerd.

Google Analytics
Via de website van NOAK B.V. worden cookies geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze dienst wordt gebruikt om inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website gebruiken.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. 

Social media buttons en Vimeo
Op de website van NOAK B.V. zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en LinkedIn en om video’s te laten zien die op Vimeo staan. Deze social buttons en video-streaming werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram, Linkedin en Vimeo zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook, Instagram Linkedin en Vimeo om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In & uitschakelen cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

https://www.centrumathanor.nl is een website van NOAK B.V.

BEVEILIGEN
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van NOAK B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Verder maken we nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi. Onze computers en andere apparaten zijn allemaal vergrendeld met minimaal een sterk wachtwoord. Plug-ins en thema’s van onze websites werken we regelmatig bij.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door NOAK B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@centrumathanor.nl

 

Lochem, 2023